1. Chợ đen rao bán 5 thú nuôi số lượng có hạn, có thể mua, có thể tặng. Lưu ý: Mỗi thành viên chỉ có thể hiển thị 3 thú nuôi, thú nuôi có thời hạn, không phải vĩnh viễn.

    From Admin, with love

Information - Nouvelles Team

Quick Overview

Nhóm soi mói thu thập thông tin của Trấn
Created at:
14/11/16
Category:
Team
Banner:
Nouvelles Team
Thành viên:
19
Đề tài thảo luận:
2
Discussion Messages:
4

Description

Nouvelles Team đem đến tin hay cho bạn :3

Rules

Quy tắc 3 không của team: KHÔNG trễ deadline, KHÔNG làm ẩu, KHÔNG lười biếng!
Một người vì mọi người và mọi người vì một người :3
Vì tương lai team!!!
Last Updated: 17/1/17, Updated By: Rùa