Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

Awarded Medals

  1. Thưởng vào: 4/6/18
  2. Thưởng vào: 25/12/17
  3. Thưởng vào: 10/9/17

    Đào Chăm Chỉ

    Dành cho thành viên sưu tầm được 05 truyện dài hoặc 15 truyện ngắn đã hoàn thành