Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

Awarded Medals

 1. Thưởng vào: 22/7/16

  Đào Năng Nổ

  Dành cho tác giả có 01 truyện dài đã hoàn thành hoặc 03 truyện ngắn đã hoàn thành

 2. Thưởng vào: 21/6/16

  Đào Công Thần

  Huy hiệu độc cho 10 công thần đầu tiên
  Reason: Huân chương 10 công thần đầu tiên

 3. Thưởng vào: 24/12/16

  Đào Thu Hút

  Dành cho thành viên chạm mốc 1000 likes

 4. Thưởng vào: 22/2/17

  Đào Minh Tinh

  Dành cho thành viên chiến thắng đề cử năm

 5. Thưởng vào: 22/8/16

  Đào Quảng Bá

  Dành cho thành viên PR Team được bình chọn là thành viên tiêu biểu của tháng (Trưởng team triển khai vote mỗi tháng, chỉ thành viên PR Team được vote)

 6. Thưởng vào: 4/8/16

  Đào Nhiệt Huyết

  Dành cho tác giả có 03 truyện dài đã hoàn thành hoặc 06 truyện ngắn đã hoàn thành