Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

Awarded Medals

  1. Thưởng vào: 8/1/17
  2. Thưởng vào: 21/6/16

    Đào Công Thần

    Huy hiệu độc cho 10 công thần đầu tiên
    Reason: Huân chương 10 công thần đầu tiên