Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

Awarded Medals

 1. Thưởng vào: 2/3/18
 2. Thưởng vào: 29/12/17

  Đào Thu Hút

  Dành cho thành viên chạm mốc 1000 likes

 3. Thưởng vào: 25/12/17
 4. Thưởng vào: 21/6/17

  Đào Nổi Tiếng

  Dành cho tác giả/nhóm tác giả/dịch giả/nhóm dịch giả chiến thắng đề cử tác giả của tháng

 5. Thưởng vào: 31/5/17

  Đào Nhiệt Huyết

  Dành cho tác giả có 03 truyện dài đã hoàn thành hoặc 06 truyện ngắn đã hoàn thành

 6. Thưởng vào: 6/3/17

  Đào Năng Nổ

  Dành cho tác giả có 01 truyện dài đã hoàn thành hoặc 03 truyện ngắn đã hoàn thành

 7. Thưởng vào: 21/2/17
 8. Thưởng vào: 20/1/17