Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

Awarded Medals

 1. Thưởng vào: 31/5/17

  Đào Sưu Tầm

  Dành cho thành viên sưu tầm được 10 truyện dài hoặc 30 truyện ngắn đã hoàn thành

 2. Thưởng vào: 3/1/17
 3. Thưởng vào: 26/11/16

  Đào Chăm Chỉ

  Dành cho thành viên sưu tầm được 05 truyện dài hoặc 15 truyện ngắn đã hoàn thành

 4. Thưởng vào: 23/11/16

  Đào Bác Học

  Dành cho thành viên có 03 bài viết ở khu vực Tư Liệu Viết Lách