Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

Awarded Medals

 1. Thưởng vào: 8/2/17

  Minh Tinh Sáng Tác

  Dành cho tác giả/nhóm tác giả/dịch giả/nhóm dịch giả chiến thắng đề cử tác giả của năm

 2. Thưởng vào: 30/12/16
 3. Thưởng vào: 23/11/16

  Thánh Kể Chuyện

  Dành cho những thành viên chiến thắng trong dịp kể chuyện do Trấn tổ chức

 4. Thưởng vào: 20/11/16

  Đào Năng Nổ

  Dành cho tác giả có 01 truyện dài đã hoàn thành hoặc 03 truyện ngắn đã hoàn thành

 5. Thưởng vào: 1/10/16

  Đào Siêu Việt

  Dành cho tác giả có 05 truyện dài đã hoàn thành hoặc 20 truyện ngắn đã hoàn thành

 6. Thưởng vào: 19/7/16

  Đào Nổi Tiếng

  Dành cho tác giả/nhóm tác giả/dịch giả/nhóm dịch giả chiến thắng đề cử tác giả của tháng