Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

Awarded Medals

 1. Thưởng vào: 24/12/16

  Đào Hiểu Biết

  Dành cho thành viên có 03 bài đăng hướng dẫn sử dụng diễn đàn (hoặc 01 bài đăng hướng dẫn 3 nội dung khác nhau)

 2. Thưởng vào: 31/10/16

  Đào Ma

  Dành tặng các thành viên sưu tầm truyện kinh dị chỉ trao vào dịp Halloween

 3. Thưởng vào: 20/1/17
 4. Thưởng vào: 31/5/17

  Đào Ngôn Ngữ

  Dành cho dịch giả/nhóm dịch giả dịch được 03 truyện dài hoặc 06 truyện ngắn

 5. Thưởng vào: 4/7/16

  Đào Tarot

  Dành cho thành viên có 10 bài viết ở khu vực Tarot, giới hạn 5 người nhận

 6. Thưởng vào: 13/8/16

  Đào Sưu Tầm

  Dành cho thành viên sưu tầm được 10 truyện dài hoặc 30 truyện ngắn đã hoàn thành

 7. Thưởng vào: 3/7/16

  Đào Chăm Chỉ

  Dành cho thành viên sưu tầm được 05 truyện dài hoặc 15 truyện ngắn đã hoàn thành

 8. Thưởng vào: 2/3/18
 9. Thưởng vào: 29/12/17

  Đào Thu Hút

  Dành cho thành viên chạm mốc 1000 likes

 10. Thưởng vào: 29/12/17

  Đào Nhiều Chuyện

  Dành cho thành viên chạm mốc 1000 bài viết

 11. Thưởng vào: 28/9/17