Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm Đào Viên Trấn. Hãy đăng ký làm thành viên để giao lưu cùng mọi người!

Awarded Medals

  1. Thưởng vào: 23/11/16
  2. Thưởng vào: 4/8/16

    Đào Năng Nổ

    Dành cho tác giả có 01 truyện dài đã hoàn thành hoặc 03 truyện ngắn đã hoàn thành